Latvijas jogas biedrība

Latvijā varam pamatoti lepoties ar ilgstošām jogas praktizēšanas tradīcijām. Šajā jomā Rietumu pasaulē bijām vieni no pirmajiem un mūsu meistari sasniedza augstus rezultātus, ko novērtēja arī indiešu skolotāji.

Zināma interese par Indijas filozofisko domu atrodama Latvijā jau agrāk, bet organizētas formas tā sāka iegūt līdz ar Latvijas brīvvalsts izveidošanos un nostiprināšanos, kad 1924.gadā sāka formēties organizācija, kas vēlāk kļuva plašāk pazīstama kā Latvijas jogas biedrība. Sākotnēji to nodibināja un formāli tā tika reģistrēta 1925.gada 1.aprīlī kā Parapsiholoģijas biedrība. Šīs biedrības pirmā valdes priekšsēdētāja bija Emma Apare (vēlāk pazīstama kā Emma Balodis).

Vēlāk, 1930.gadā Emma Apare-Balodis kopā ar savu vīru Aleksandru Balodi nodibināja jau citu organizāciju “Latvijas garīgo zinātņu biedrību”, kuras statūtos jogas studijas palika tikai kā viens apakšpunkts starp daudziem, ko starp bijusī Parapsiholoģijas biedrība pamazām pilnībā ievirzījās tieši praktisku jogas studiju virzienā. Taču jogas un Indijas filozofiskās domas jautājumi tajā bija priekšplānā jau no biedrības darba pašiem sākumiem.

Biedrības ikmēnešnieks “Zvani” (1926. – 1928.) publicēja virkni rakstu par dažādām jogas formām un arī par jogas mācību kopumā. Aktīvs autors par šo tēmu bija Rūdolfs Krīgers (izdeva arī grāmatu “Indijas jogu elpošanas vingrinājumi” un dažas citas nelielas brošūras), un pirmo reizi kā aktīvs autors šajā žurnālā parādās arī vēlākais Latvijas jogas biedrības līderis Harijs Dīkmanis (ar parakstu H.D.).

Latvijas jogas biedrības prezidents Harijs Dīkmanis.

30-to gadu sākumā biedrību valdes priekšsēdētāja lomā pabija biedrības pastāvīgi aktīvisti un valdes locekļi K. Šubergs un Jānis Veselis, bet vēlāk vairākus gadus biedrību vadīja un tās nedalītais līderis bija Harijs Dīkmanis. Pēdējā biedrības darbības gadā – 1940.gadā – tās valdes priekšsēdētājs bija Osvalds Kolbergs.

Janis Veselis praktizēja jogu Krievijas armijas Kaukāza daļā. Attēlā jaunākā virsnieka formā.

Biedrība aktīvi sadarbojās ar vairākiem tā laika redzamākajiem indiešu jogas skolotājiem, bet visvairāk ar Šri JogendruŠri Ramana MaharišiSvami (vēlāk Paramahamsu)Jogānandu un Šri Svami Šivānandu Sarasvati no Rišikešas).

Ko par Latvijas joga biedrību vēstīja Indijas jogas prese

Tālāk redzamie attēli ņemti no 1937. gada “The Second Annual Report of the Divine Life Society” Rishikesh, India.

Latvijas jogas biedrības sieviešu sekcija.

Latvijas jogas biedrības vīriešu sekcija.

Latvijas jogu veikums tika novērtēts un apskatīts arī Sri Yogendra “International Journal on the Science of Yoga” Vol. 3 No 15, February 1935.

Uz žurnāla vāka Latvijas jogas biedrības prezidents Harijs Dīkmanis.


Harija Dīkmaņa raksta fragmenti no Divine Life Society 1938.gada izdevuma “Brīnumu brīnums”

“Mūsu valstī jau vairākus gadus pastāv Jogas biedrība, kuras mērķis ir mācīt jogas praktisko pusi. Varētu precizēt, ka biedrības mērķis ir mācīt jogas reālās tehnikas kā tās māca Indijas lielie skolotāji un nevis kādu Amerikas vai Eiropas adaptāciju vai pseidojogismu.

Mēs šeit iepazināmies ar Viņa Svētību Šri Svami Šivanandadži Maharadž un viņa rakstiem visai nesen. Taču šī iepazīšanās izraisīja apbrīnojamas izmaiņas Jogas biedrības aktivitātēs. Šobrīd biedrība patiesībā attiecībā uz savām aktivitātēm un lekcijām funkcionē kā Rišikešas Šivanandas “Divja Dživan” atzars. Vienā rāvienā Svami Šivananda Maharadž iekaroja lielu skaitu Latvijas Jogas biedrības jogas studentu. Cēloņus nav tālu jāmeklā. Arī biedrības līderi ir ne mazāk, ja ne vairāk, pateicīgi Šri Svamidži.

Te mēs mācījām vairākas jogas krijas biedrības biedriem. Modernajā Indijā šobrīd notiek Hatha jogas atdzimšana. Latvijas biedrības vadītāji māca saviem studentiem Hatha jogas pamatus. Rezultāti patiešām ir bijuši slavējami. Un saistībā ar šo Šri Svamidži raksti – tādi kā “Joga Asanas”, “Kundalini joga”, “Pranajamas zinātne” – bija patiešām kā Dieva sūtīti. Bez tam šeit bija vajadzība pēc prāta kultūras un Adhjatmik jogas. Un atkal Šivanandas “Jogas prakse” un viņa unikālā Radža jogas interpretācija un mācīšanas metode kā tas ir pasniegts viņa darbos “Prāts, tā noslēpumi un kontrole” un “Radža joga” nodrošināja mūsu vajadzības. Īsumā runājot Latvijas Jogas biedrība guva spēcīgu impulsu ar Šivanandas mācībām un raugās nākotnē droši meklējot lielākus sasniegumus attiecībā uz mentālu, ētisku un garīgu kultūru..”

Harija Dīkmaņa tulkotās grāmatas vāks

Šādu Harija Dīkmaņa un citu biedrības aktīvāko biedru tulkojumu bija daudz. Vairums no tiem tika izdoti tikai biedrības iekšējām vajadzībām ļoti nelielos metienos (tajā skaitā un pat pārsvarā mašīnraksta izdevumi utml). Lielākā daļa bija mazas, taču saturā bagātas brošūras, bet bija arī apjomīgu darbu tulkojumi (kā piemēram Šri Svami Šivanandas ievērojamā darba “Prāts, tā noslēpumi un kontrole” tulkojums).

Lekciju materiālu vāciņš Harija Dīkmaņa nolasītām lekcijām – materiāls domāts klausītājiem. Nav norādīts gads, kurā tas izdots. Šobrīd nav materiālu, pēc kuriem varētu to precizēt.

Lekcijas Harijs Dīkmanis un citi aktivie biedri lasīja visas savas vairāk kā 10 gadu publiskas darbības laikā daudzām un dažādām interesentu grupām un organizācijām.

Latvijas jogas biedrības vērtējums

Šobrīd ir paradoksāla situācija, ka visā pasaulē zina Borisu Saharovu, bet Hariju Dīkmani – tā paša Borisa Saharova darba biedru – nezina pat viņa dzimtenē, tostarp viņš 10 gados padarīja milzu darbu, kopā ar saviem līdzbiedriem šeit Latvijā.

It is wrong to suppose that Yoga-Asanas are purely meant for the Indians and that they are ideally suited to Indian conditions. That it is not the case is proved by the following few instances. Mr. Harry Dikman, the Director-Founder of the Yoga Centre in Riga, Latvia (Europe) is a good specialist in these Yoga-Asanas, Bandhas, and Mudras and his opinion and advice to persons suffering from various kinds of diseases, curable and incurable, are increasingly becoming popular in Europe. I have not heard of another man either in Europe or in America, who takes such a keen and lively interest in this subject and is making research in the same. You will be surprised to know that Mr. Harry Dikman is essentially a philosopher and a sage….
Mr. Ernest Haekel of Los Angeles, California, Mr. Boris Sacharow of Berlin and several others interested in acquiring psychic powers by awakening the Kundalini are all instances to prove that Yoga-Asanas can be practiced and are intended not only for India and the Indians but for the whole world and the humanity at large.

(Avots: A lecture delivered in the Willoughby Memorial Hall, Lakshmipur, by Swami Sivananda Sarasvati, on December 15, 1932)


Divine Life Society 1939.gada janvāra numurā rakstot par biedrības Eiropas atzariem atkal pieminēta arī Latvijas jogas biedrība un īpaši Harijs Dīkmanis. Cita starpā par viņu šeit rakstīts:

“Viņš vada Divjadživan Seva Sangh jogas sekciju Rīgā (Latvijā) un ir pārtulkojis vairākas svarīgas Šri Svami Šivanandas Sarasvati … grāmatas latviešu valodā … tajā skaitā praktiski visas sabiedrības brīvās izplatīšanas sērijas grāmatas (uz 1939.gadu šajā brīvās izplatīšanas sērijā bija vairāki desmiti grāmatu. Šie Divine Life izdevumi atšķiras ar ļoti koncentrētu saturu nelielā apjomā – parasti burtnīcu veidā apjomā sākot no 5 – 6 teksta lapām līdz dažiem desmitiem lapaspušu sīkā drukā par konkrētām jogas filozofijas un prakses tēmām – dzv). Viņš… strādā nesavtīgi un ar nenogurdināmu enerģiju. Viņš zina sanskritu un arī hindu valodu. …”

Jogas biedrības pārstāvji kopā ar indiešu jogas skolotāju 1939. gadā, dažas dienas pirms II Pasaules kara sākuma.


Papildus ieskats jogas biedrības darbībā un svētkos

Jogas biedrības kopbilde

1938.gadā par godu vienam no galvenajiem Latvijas jogas biedrības kuratoriem Indijā Šri Svami Šivanandam Sarasvati viņa 51 gada dzimšanas dienā biedrība rīkoja plašāku atzīmēšanu. Turpmāk attēli no svinībām biedrības sieviešu sekcijā.

*Publikācijas autors – Dzintars Vilnis Korns

Noderīga papildus informācija

  • Plašāku pārskatu par Latvijas jogas biedrības ikdienas darbību varat atrast Solveigas Krūmiņas-Koņkovas. “Reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija” 2012. Nodaļa – Joga Latvijā: no garīgas kustības līdz veselīgam dzīvesveidam 258. – 282. lpp. Sk. internetā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31673/RELIGIOZITATE_LATVIJA_.pdf
  • Harija Dīkmaņa vienas no pēdējām skolniecēm M. Muggs izdota grāmata “The Letters from Yoga Masters”  par dažadām jogas un pranajāmas tehnikām, ko viņai iemācīja, galvenokārt, H. Dīkmanis. Grāmatā apkopotas ne tikai tehnikas un to izpildes skaidrojums, bet arī intervijas, H. Dīkmaņa publikāciju fragmenti u.c. noderīga informācija. Grāmatu var nopirkt Amazon. Plašāka informācija autores mājaslapā.

Harija Dīkmaņa iemācīto tehniku grāmata (noderīga).