Kristiešiem Latvijā un pasaulē ilgu laiku (un daļai joprojām) vārds “meditācija” sagādāja lielas problēmas un izaicinājumus, jo saistījās ar citu reliģiju un garīgo novirzienu praksēm. Tiecoties saglabāt disciplīnas tīrību, kristieši baidījās, ka meditācijas vai citas prakses varētu viņus padarīt par sliktākiem kristiešiem, kas savukārt novestu pie Dieva soda.

Cik pamatoti šādi aizspriedumi un bailes katrs var spriest pats, taču 21. gs luterāņiem, katoļiem, protestantiem un citiem Bībeles mācības praktizētājiem aizvien populārāka kļūst tieši “kristīgā meditācija”.

Vai kristīgā meditācija atšķiras no citiem meditācijas veidiem?

Jā, un, nē.

Pirmkārt, atšķiras nosaukums. Otrkārt, atšķiras koncentrācijas objekts. Treškārt, atšķiras mērķi – kristieši nemeklē savu dziļāko “es”, bet tiecas satikties ar Dievu.

Saskaņā ar pāvesta Franciska intepretāciju “Meditēt nozīmē, vadoties pēc kāda Svēto Rakstu teikuma vai vārda iet uz satikšanos ar Jēzu, kas ir mūsos… Ja lūgšana mūs nomierina vai palīdz labāk valdīt pār sevi, vai skaidrāk saskatīt savu ceļu, tad šie rezultāti ir kristīgās lūgšanas blakusefekti. Un kristīgā lūgšana ir satikšanās ar Jēzu.”

Nemainīgs paliek pats pamatprincips – izmantot lēnu ritmisku elpošanu, lai nomierinātu prātu un domas, kas savukārt ļauj palielināt prāta iekšējo jūtību un spēju uztvert atbildes no Dieva. Protams, šeit uzreiz daļa kristiešu var kļūt aizdomīgi – kā lai zina, vai atbildes nāk no Dieva vai velna? Dzīvē šie jautājumi liecina par izpratnes trūkumu un dabīgi atkrīt prakses rezultātā.

Kristīgā meditācija Latvijā

Latvijā kristīgās meditācijas praksi iesāka tā brīža luterāņu mācītājs Juris Rubenis, kas speciāli šim mērķim nodibināja “Elijas namu”, kā arī par šo tēmu izdeva vairākas grāmatas. Plašāku ieskatu Rubeņa uzskatos dod grāmata “Ievads kristīgājā meditācijā”.

Tiem, kas praktizējuši meditāciju iepriekš grāmata nebūs īpaši lietderīga. Kristiešiem, kuri meklē attaisnojumu vai pamatojumu, kādēļ viņi drīkst meditēt grāmata sniegs ieskatu vēsturē un kristīgajā tradīcijā, kā arī nelielas pamācības, kā meditēt.

Kā notiek kristīgā meditācija? Apraksts un metode

  1. Atrodiet mājās vai darbā klusu vietu, kur jūs neviens netraucēs visu meditācijas laiku.
    Ideāli, ja šim mērķim tiek paredzēta atsevišķa istaba vai vismaz vieta istabā. To var izgreznot ar svētbildēm, Jēzus vai svētās Marijas attēliem, svecēm (izveidot nelielu altāri). Ja nevarat izbrīvēt šādu vietu, nekas. Prakse ir svarīgāka par dekorācijām, taču dekorācijas  (izskats, vieta, smarža, noskaņa) ar laiku var palīdzēt ātrāk un vieglāk iegūt noteiktas sajūtas.
  2. Apsēdieties taisnu muguru (krēslā, uz grīdas lotosa pozā vai sakrustotām kājām, sēžot uz spilvena).
  3. Aizveriet acis un elpojiet lēnām un mierīgi (vēlams caur degunu).
  4. Domās atkārtojiet noteiktu vārdu vai frāzi, kas liekas tuva. Tā var būt “Jē—zus”, “Veni Sancti Spiritus” (Nāc Svētais gars) vai kādu citu.

Juris Rubenis savā grāmatā “Ievads kristīgajā meditācijā” rosina kristīgās meditācijas laikā lietot vārdu “Ma-ra-na-ta”. Šis vārds ir jāatkārto tikai domās, nevis skaļi, sadalot to 4 daļās. (“Maranata” ir aramiešu vārds, kas sastopams Bībelē Marka evanģēlijā un latviski tiek tulkots kā “Kungs ir atnācis”.)

Cik ilgi meditēt?

Kristiešiem, kas ir stingri apņēmusies ieviest meditāciju praksē ir vērts to sākt praktizēt no rīta un vakarā pirms vai pēc lūgšanas.

Meditācijai atvēliet vismaz 5 minūtes dienā, bet ja ir vēlēšanās to var darīt arī ilgāk.Labākam efektam varat mēģināt praktizēt 10 – 20 minūtes vai pat ilgāk.

Pats svarīgākais ir sākotnēji neizvirzīt pārāk lielas ambīcijas un ievērot regularitāti. Ja jāizvēlas praktizēt 1x nedēļā 2 h dienā vai katru dienu 5 minūtes, izvēlieties otro variantu.

Būtiskākais par kristīgo meditāciju

Kristiešiem nav jābaidās no meditācijas kā metodes. Neatkarīgi no reliģiskās piederības jūs esat cilvēki, kas drīkst un var praktizēt gadu tūkstošiem pārbaudītas metodes, kas ļauj paplašināt apziņu un tuvināties Dievam. Kā praktizēt kristīgo meditāciju var izlasīt šajā rakstā, bet ja pietrūkst kompānija, dodieties uz Rīgas Lutera draudzes meditācijas pasākumiem (būs jāklausās arī mācītāja lekcija).


Papildus informācija

  • Juris Rubenis, “Ievads Kristīgajā meditācijā” (Sk. LNB kopkatalogā)
  • Rīgas Lutera draudzes apkopotās J. Rubeņa audiolekcijas un informācija