Jubilejas pasākums Sestdien, 4. aprīlī, 2020. gadā, 16.00
Latvijas universitātes Mazajā aulā
Raiņa bulvārī 19, Rīgā


Pasākuma programma

(no 16.00 līdz 19.00)
– Latvijas universitātes mācībspēku uzruna
Jogāčarjas Klaudijas Krēmeres uzruna (Kriya Yoga International – no Nīderlandes)
– LJB vēstures pārskats
Ieskats filmas par Latvijas Jogas Biedrības vēsturi materiālos
– Fragments no Harija Dīkmaņa pēdējās intervijas par LJB mērķiem un centieniem (balss ieraksts)
– Ieskats skolotāju sarakstē ar LJB
Mākslinieku priekšnesumi – klasika, autordziesma, folklora


Latvijas Jogas biedrībai – 95 gadi un Paramahamsa Jogānanda
100-tais gads, kad pirmo reizi autentisku jogu plaši un
sistemātiski māca Rietumos

Latvijas jogas biedrība (LJB) bija viena no pirmajām šāda veida organizācijām Eiropā. Biedrība strādāja ar autentiskiem avotiem un centās pēc pārbaudāmiem un atkārtojamiem rezultātiem


Paramahamsa Jogānanda 100-tais gads, kad pirmo reizi autentisku jogu plaši un sistemātiski māca Rietumos.
Krija joga ir izcila garīga vērtība, ko no Indijas uz Rietumiem 1920. gadā atnesa Paramahamsa Jogānanda (1893.–1952). Kopš tā laika neskaitāmi cilvēki ir iepazinuši krija jogu un ar tās palīdzību varējuši pilnveidot sevi dažādās dzīves jomās.

Krija joga ir universāla metode, kas apvieno vairākas būtiskas jogas mācības, lai sniegtu atbalstu cilvēkam vispusīgā attīstībā. Paramahamsa Jogānandas meistardarbs “Joga autobiogrāfija” ir daudzās valodās tulkota klasika, kas arī šodien joprojām var sniegt ievadu gan krija jogā, gan plašākā nozīmē iekšējās izaugsmes meklējumos, ko varētu nosaukt par “jogas piedzīvojumu”.

 


Par Jogas biedrību

1925. gada 1. aprīlī tika oficiāli reģistrēta bezpeļņas organizācija ar nosaukumu “Latvijas parapsiholoģijas biedrība”, taču jau no pašiem tās darbības sākumiem būtisks tās darbības virziens bija jogas un Indijas filozofiskās domas studijas. Laika gaitā biedrība vairākas reizes mainīja nosaukumus, taču šodien mēs visvairāk pazīstam šo organizāciju pēc tās pēdējā nosaukuma kā “Latvijas Jogas biedrību”.

Biedrības vēlākais vadītājs Harijs Dīkmanis raksta: “Biedrība izvirzīja par savu mērķi autentiskas jogas studijas ne kādu pseidojogismu vai īpaši Rietumniekiem adaptētu risinājumu.”

Hatha jogā biedrībai palīdzēja divi bengāļu Vaišnavu joga Paramahamsa Madhavadas skolnieki Swami Kuvalajananda un Šri Jogendra, kas pazīstami kā Hatha jogas atjaunotāji Indijā un jogas zinātnisko pētījumu pionieri.

Drīz vien Latvijas jogas biedrības līderi Jānis Veselis un Harijs Dīkmanis uzsāk sadarbību ar krija jogas izplatīšanas pionieri Rietumos Paramahamsu Jogānandu un viņa asistentiem. Jau pēc nedaudz gadiem Latvijas jogas biedrības līderu vadībā Paramahamsa Jogānandas izstrādātās īpašās jogas sistēmas Jogodas un krija jogas apmācībā piedalījās daudzi desmiti dalībnieku.

Vēlāk Mahariši nosauc ilglaicīgāko biedrības valdes priekšsēdētāju un līderi Hariju Dīkmani kā vienu no četriem saviem izcilākajiem Rietumu skolniekiem. 30-to gadu vidū biedrības vadības grupa ar vēstuļu starpniecību iepazinās ar Svami Šivānandu Sarasvatī no Rišikešas, kas sniedza biedrībai materiālu plašā spektrā jautājumu par dažādiem jogas veidiem un Indijas jogas kultūru kopumā un kas kļuva arī par personālu skolotāju daudziem biedrības biedriem.

Tādējādi 30-to gadu beigās, aktīvi sadarbojoties un saņemot instrukcijas no sava laika ievērojamākiem Indijas jogas kultūras publiskajiem pārstāvjiem, bija apmierināta biedrības vajadzība pēc atbalsta plašā spektrā jogas un meditācijas tehniku un jogas prakses veidu, kā to arī secina Harijs Dīkmanis pārskatā par biedrības darbību (Harija Dīkmaņa raksts “Brīnumu brīnums” Svami Šivānandas 51. dzimšanas dienas izdevumā, 1938., 20., 21.lpp.)


Informācija:

  • www.krija.lv (krija@krija.lv)
  • indija@lu.lv
  • www.kriya.org

Organizatori:

  • Krija jogas biedrība Latvijā
  • Latvijas Universitātes Starptautiskais Indijas studiju institūts